wordki.pl - nauka słówek
Phrasal verbs cz.2
autor: lola19
break up (with sb)zerwać z kimś
breez into (the building)wchodzić gdzieś pewnie
breez throughprzejść przez coś z łatwością
brighten uprozjaśnić, upiększyć
bring aboutspowodować
bring backprzywrócić
bring downobalić
bring sb around/roundocucić
bring togetherpolepszyć stosunki/pogodzić
bring upwychować
brush asidezignorować, odrzucić
brush uppodszlifować, odświeżyć umiejętności
burst inwtargnąć
burst outwybuchać
butt inwtrącać/mieszać się do czegoś
button upzapiąć guziki