wordki.pl - nauka słówek
najczęstsze czasowniki
autor: kosia
includezawierać; obejmować
providedostarczać; zapewniać
considerrozważać; rozpatrywać
determineustalać; określać
allowpozwalać
supplydostarczać
maintainzapewniać o; utrzymywać
exististnieć
tendzmierzać; dążyć
performwykonać; przeprowadzić
identifyrozpoznawać; indentyfikować
protectochraniać; zabezpieczać
requirewymagać; żądać
occurzdarzyć się; wystąpić
approachzbliżać się; nadchodzić
achieveosiągać np. sukces
receiveotrzymywać; dostawać
seemwydawać się; wyglądać na coś
discussomawiać; dyskutować
realizeuświadomić sobie; zdawać sprawę / realizować; wykonywać
containzawierać / kontrolować
followjechać za / stosować (np. się do czegoś) / następować
referprzekazać; odesłać
preventzapobiegać; uniemożliwić
discoverodkrywać
ensurezapewniać; gwarantować;
expectoczekiwać; liczyć na
reduceredukować; ograniczać
appearpojawiać się; wydawać się
explainwyjaśniać
explorebadać; zgłębiać
involvedotyczyć; obejmować
affordpozwalać sobie na coś
remainpozostawać
representreprezentować; oznaczać
applyaplikować; stosować
recommendpolecić; rekomendować
relypolegać; mieć zaufanie
varyróżnić się; odbiegać; zmieniać
generatetworzyć; generować
obtainotrzymywać; uzyskiwać (np. pozwolenie)
complainnarzekać; skarżyć
dependzależeć