wordki.pl - nauka słówek
Rachunek Zysków i Strat
autor: Analiza
RZiS 1Ukazuje uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty przez jednostkę, pozwalajace ustalic wynik finan
RZiS 2Jego konstrukcja umożliwia prześledzenie sposobu w jaki spółka wypracowała zysk lub poniosła s
RZiS 3Określenie gdzie zostały poniesione koszty, w jakiej wysokości i na co
RZiS 4Przedstawia wynik działalności jednostki w ciągu konkretnego okresu
Zasady RZiSWspółmierności przychodów i kosztów, Zasada memoriału
Zasada memoriałuUjmowanie kosztów i przychodu bez względu czy zostały opłacone (termin płatności nie liczy sie
Zasada wspólmierności przychodów i kosztówKoszty muszą być mujęte w tym samym okresie w którym zostały ujęte przychody
RZiS - Watiant porównawczy4 - Koszty w układzie rodzajowym. Jakie zostały poniesione koszty
RziS - Wariant kalkulacyjny5 - Gdzie zostały poniesione koszty (układ funkcjonalno-podmiotowy)
Czy jest kontem bilansowym?Tak. Wynik zostaje przeniesiony do bilansu. Jeżeli jest dodatni mamy zysk jak ujemy to strata
Czy jest jednym z elementów sprawozdania finansowegoTak