wordki.pl - nauka słówek
Polityka pieniężna Państwa 23
autor: Analiza
1 zdanieDziałalność banku centralnego polega na oddziaływaniu na kreację pieniądze
1 zdanie 2 częśćoraz regulowanie jego obiegu w gospodarce
Cel polityki pieniężnej PaństwaPodstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen
2 celCelem jest to aby inflacja nie osiągnęła zbyt wysokiego poziomu
3 celCelem jest dbanie o wartość pieniądza
Charakter polityki pienieznej:Ekspansywny oraz Restrykcyjny
Charakter EkspansywnyBank centralny obniża stopy procentowae
Charakter RestrykcyjnyBank podwyższa stopy procentowe. Kredyty stają się droższe.
Instrumenty Polityki Pieniężnej:Operacje otwartego rynku, Operacje rezerwowo-obowiązkowe, Operacje depozytowo-kredytowe
Operacje banku centralnegoTransakcje banku centralnego z bankami komercyjnymi. Sprzedaż lub kupno papierow wartosciowych lub
Operacje banku centralnego cz. 2Emisja własnych papierow dluznych banku centralnego.
Operacje rezerwowo - obowiązkoweObowiązek utrzymania rezerwy obowiązkowej, ograniczanie nadpłynnosci bankow
Operacje depozytowo - kredytoweNBP wplywa na wysokosc stop % na rynku pienieznym