wordki.pl - nauka słówek
pons 13_2
autor: qu
accidentwypadek
accidents will happenwypadki chodzą po ludziach
fatal accidentśmiertelny wypadek
minor accidentniegroźny wypadek
fire alarmalarm pożarowy
on the alertna baczności, w pogotowiu
black boxczarna skrzynka
booby trappułapka, ukryta bomba
disasterkatastrofa
casualtyofiara (wypadku, wojny)
catastrophekatastrofa (na c)
coastguardstraż przybrzeżna
communication cordhamulec bezpieczeństwa (w pociągu)
crashwypadek
dangerniebezpieczeństwo
danger zonestrefa niebezpieczeństwa
in dangerw niebezpieczeństwie
disastrouskatastrofalny
displaced personosoba wysiedlona (w związku z powodzią)
emergencyzagrożenie, nagły wypadek
emergency exitwyjście bezpieczeństwa
emergency officerpracownik służb ratowniczych
emergency servicessłużby ratownicze
in case of emergencyw przypadku zagrożenia
state of emergencystan zagrożenia
evacuationewakuacja
explosionwybuch
fire brigadestraż pożarna
fire extinguishergaśnica
hazardousniebezpieczny
hoaxfałszywy alarm
bomb hoaxfałszywy alarm bombowy
injuryobrażenia
injuredranny
lifeboatszalupa ratunkowa
lifeguardratownik
rescueratunek
rescue operationakcja ratunkowa
riskryzyko
at risk of sthw niebezpieczeństwie czegoś
riskyryzykowny