wordki.pl - nauka słówek
Transformacja Polskiego systemu bankowego
autor: Analiza
1828 r.Powstanie pierwszego centralnego banku
1916 r.Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa została bankiem centralnym
1924 r.BANK POLSKI pełni funkcję banku centralnego, został jednocześnie emitentem polskiej waluty.
1945 r.NBP zajmuje się polityką pieniężną państwa oraz emisją pieniądza
Po IIPo II Wojnie Światowej rozpad banków i powstanie monobanku do 1989 roku
1989 rokPrawo bankowe, zmiany w polskim systemi bankowym, wprowadzenie systemu 2-szczeblowego
System 2-szczeblowyBank centralny, Banki komercyjne
Bank centralny stał sieBankiem Bankow, Bankiem Emisyjnym i Centralnym Bankiem Państwa
Banki komercyjne stały sięJednostkami świadczącymi usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych i dla ldunosci.
Od roku 1989Osoby fizyczne i prawne miały prawo do wyboru banku.
Powstanie instytucji finansowych, które wspomagają działalność bankówBFG, KNF, BIK (Biuro Informacji Kredytowej) KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa