wordki.pl - nauka słówek
Praca 4
autor: Gepard987
Annual bonusPremia roczna
Annual incomeRoczny dochód
Back payZaległa wpłata
Child benefitZasiłek na dziecko
CommissionProwizja
EarnZarabiać
InterestOdsetki
On the doleNa zasiłku
PayPłaca
Pay risePodwyżka
PensionEmerytura
Pension planPlan emerytalny
ProfitZysk
Salary slipPasek wynagrodzenia
SharesUdziały
Starting salaryPensja początkowa
TipNapiwek
Unemployment benefitZasiłek dla bezrobotnych
WagePłaca