wordki.pl - nauka słówek
Praca 5 part 3
autor: Gepard987
Be promotedAwansować
Company carSamochód służbowy
Flexible working hoursElastyczne godziny pracy
Go on leaveZwolnienie
Holiday payWynagrodzenie za czas urlopu
Job satisfactionZadowolenie z pracy
Job securityPewność stałego zatrudnienia
Lunch hourPrzerwa na lunch
Maternity leaveMacierzyński
Perks benefitsDodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Prospects of promotionPerspektywy awansu
Sick leaveZwolnienie lekarskie
Sick payWynagrodzenie za czas choroby
Take time offBrać wolne
Work-life balanceRównowaga między życie prywatnym, a zawodowym
Be self-employedPracować na własny rachunek
Build up your own businessStworzyć własną firmę
Do freelance workPracować jako wolny strzelec
Do odd jobsPracować dorywczo
Run your own businessProwadzić firmę
Set upZałożyć
Work from homePracować zdalnie
RetirmentEmerytura
Hand in your resignationZłożyć wymówienie
Job lossUtrata pracy
Lay offZwolnić z pracy
Make redundantZwolnić, zredukować
QuitZwolnić się
RedundancyRedukcja etatów
RetirePrzejść na emeryturę
Give the sackWyrzucić z pracy
Voluntary redundancyDobrowolne odejście z pracy
Cheap labourTania siła robocza
ExploitWyzyskiwać
JoblessBezrobotny
JoblessnessBezrobocie
Labour costsKoszty pracy
OutsourcePrzekazywać pracę innym firmą
OverworkedPrzepracowany
Sit-inStrajk okupacyjny
StrikeStrajk
The unemployedBezrobotni
Trade unionZwiązek zawodowy