wordki.pl - nauka słówek
Jedzenie 15
autor: Gepard987
Customer service advisorPracownik działu obsługi klienta
Consider w complaintRozpatrzyć reklamację
SatisfsctionZadowolenie
SatisfiedZadowolony
ExchangeWymienić
FaultyWadliwy
Make a complaintZłożyć reklamację
MalfunctionŹle funkcjonować
Offer a solutionZaproponować rozwiązanie
Proof of purchaseDowód zakupu
Receive a refundOtrzymać zwrot pieniędzy
Refund sbs moneyZwrócić komuś pieniądze
ReplacementTowar na wymianę
ReturnZwrócić
Satisfactory serviceZadowalająca obsługa
GuaranteeGwarancja