wordki.pl - nauka słówek
szkoła 3
autor: dudusiowa
bullyuczeń zastraszający innych
compulsoryobowiązkowy
deadlinetermin wykonania pracy
extracurricular activitieszajęcia pozalekcyjne
gradeocena
grantstypentium
optionalnieobowiązkowy
school certificateświadectwo
school feeczesne
syllabusprogram nauczania
school tripwycieczka szkolna
set bookslektury
attend a courseuczęszczać na kurs
copy homeworkprzepisywać zadanie domowe
do a courserobić kurs
do a taskwykonywać zadanie
do a projectrobić projekt
do an exerciserobić ćwiczenia
do an experimentprzeprowadzić eksperyment
do homeworkrobić zadanie
do one's bestbardzo się starać
do welldobrze sobie radzić
expel sb from schoolwydalić kogoś ze szkoły
hand in homeworkoddawać pracę domową