wordki.pl - nauka słówek
środki płatnicze
by cardkartą
by chequeczekiem
chip and pin deviceterminal do kart
coinsmonety
contactlessbezdotykowy
credit cardkarta kredytowa
debit cardkarta debetowa
deductodliczać
go throughprzejść o transakcji
in cashgotówką
insert a cardwłożyć karte
internet fraudoszustwo internetowe
key inwprowadzać
lose a cardzgubić kartę
notesbanknoty
small changedrobne