wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne 1
autorzy: kamol91, ...
be was/were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunrozpoczynać
bend bent bentzginać się
bet bet betzakładać się
bite bit bittengryźć
blow blew blowndmuchać
break broke brokenłamać,psuć się
bring brought broughtprzynosić
build built builtbudować
burst burst burstpękać
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
deal dealt dealtzajmować się
do did donerobić
draw drew drawnrysować, ciągnąć
drink drank drunkpić
drive drove drivenkierować
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupaść
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznajdować
fling flung flungrzucać
fly flew flownlatać