wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne 3
autorzy: kamol91, ...
keep kept keptutrzymać
know knew knownwidzieć
lay laid laidkłaść
lead led ledprowadzić
leave left leftopuszczać, zostawiać, wyjeżdżać, wychodzić
lend lent lentpożyczać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć
light lit litlekki
lose lost lostgubić, tracić, przegrywać
make made maderobić, wytwarzać
mean meant meantznaczyć, mieć na myśli
meet met metspotykać
pay paid paidpłacić
read read readczytać
ride rode riddenjeździć
ring rang rungdzwonić
rise rose risenwznosić się, wstawać, rosnąć
run ran runbiegać
say said saidmówić, powiedzieć
see saw seenwidzieć
seek sought soughtszukać
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać