wordki.pl - nauka słówek
Praca i społeczeństwo 3
autor: Gepard987
RepresentativesPrzedstawiciel
MPPoseł
GovernmentRząd
LeaderPrzywódca
MayorBurmistrz
PartiesPartie
OpozycjaOpposition
Opinion pollBadanie opini publicznej
AllianceSojusz
SessionPosiedzenie parlamentu
ChambersIzba w parlamencie
BallotGłosowanie
Ballot paperKarta do głosowania
Seat in the parliamentMandat w parlamencie
Military serviceSłużba wojskowa
Serve in the armySłużyć w armii
Peace heatyTraktat pokojowy
Prisoner of warJeniec wojenny
BenefitsZyskiwać
ScholarshipStypendium
IncomesPrzychód
SocialSpołeczne
WelfareZasiłek
EligibleUprawniony
SubsidisedDotowany
TensionsNapięta atmosfera
DiseasesChoroba społeczeństwa
UnwantedNiechciany
RiskyRyzykowny
RentWynająć
ReleasedUwolnienie
RegisteredZarejestrowany