wordki.pl - nauka słówek
Spo 2
autor: Gepard987
Apply the lawStosować prawo
Court of lawSąd
Interpret the lawInterpretować prawo
PunishmentKara
Punish offendersKarać przestępców
Resolve disputesRozstrzygać spory