wordki.pl - nauka słówek
Spo 3
autor: Gepard987
CensorshipCenzura
CitizenObywatel
Civil libertiesSwobody obywatelskie
Communicate ideas and opinionsGłosić poglądy
Fair trialSprawiedliwy proces
Form organisationsZakładać organizacje
Freedom of associationWolność zrzeszania się
Freedom of conscienceWolność sumienia
Freedom of assemblyWolność zgromadzeń
Freedom of religionWolność religii
Freedom of speech and expressionWolność słowa
GatherZbierać się
Hold moralMieć poglądy moralne
Prove sb guiltyUdowodnić czyjąś winę
RepresentReprezentować
RestrictionsOgraniczenia
Right to bear armsPrawo do noszenia broni
Rights of the accusedPrawa oskarżonego
Universal suffragePowszechne prawo wyborcze
Violate sbs rightsNaruszać czyjeś prawa