wordki.pl - nauka słówek
3.12.2019
counsellorterapeuta/ doradca
facilitiesudogodnienia/obiekty/zaplecze
anti-depressantlek przeciwdepresyjny
pretendudawac
anxiouspełen obaw
participateuczestniczyć
worthlessbezwartościowy
valuedoceniać/ cenić sobie
out of the questionwykluczone
subscriptionprenumerata/ abonament/ oplata członkowska
counsellingporadnictwo/ uslugi terapeuty
praisechwalić
estimateoszacować
favourpreferowac/ fowaryzować
incredibleniewiarygodny/ niesamowity
gossipingplotkowanie
schedulingplanowanie