wordki.pl - nauka słówek
angielski 04.12.2019
autor: xd55054
be raised on state benefitsmoney given by the government to the people who are poor or ill
scrape through sthprzebrnąć przez coś (egzamin)
barristeradwokat
work placementstaż
be half-hearted about sthunenthusiastic, indifferent, apathetic
do loads of sthdo a lot of sth
forsee sthprzewidzieć coś
vouch for sbręczyć za kogoś, wstawić się za kimś
close-knit communityzżyta społeczność
heavy workloadduży nakład pracy
high salarywysoka pensja
tight deadlinesnapięte terminy
wide varietyduża różnorodność
main prioritygłówny priorytet
take sth personallybrać coś do siebie
take sth seriouslytraktować coś poważnie
make the best of sthwykorzystać w jak najlepszy sposób
make the opportunity or sthstwarzać ku czemuś okazje
take no for an answerprzyjąć odmowę
take the time to do sthto spend enough time to do sth well
hand in your resignationwręczyć wypowiedzenie, rezygnację
hand in your essaywręczyć, oddać esej
do a coursezrobić kurs
do lawrobić kurs prawa
have an impactmieć wpływ
have a speechmieć, wygłosić mowę
take sth in your stridecalmly deal with sth
be taken aback by sbbe schocked
take no notice of sthignore sth
take pleasure in sthenjoy doing sth
take pity on sbhelp sb you feel sorry for
take exception to sthnarzekać na coś, czuć się czymś dotkniętym
take pride in sth/sbeel a great sense of self-respect, satisfaction because of sth
top prioritynajwyższy priorytet
snap upto immediately take advantage of an opportunity, buy sth as soon as it becomes available
sth stood sb in good steadprzydać się komuś, przygotować na przyszłość
walks of lifedrogi życia
be part and parcel of sthbyć nieodłączną częścią czegoś, typowe dla czegoś
crop updziałać nagle, pojawić się niespodziewanie
feel apprehensive of/aboutzmartwiony, pełen obaw
feel directionlessbez celu, bez kierunku
feel disillusionedrozczarowany
feel engagedzaangażowany, zajęty
get distracted byrozproszony, nieuważny
be motivatedbyć zmotywowanym
feel intimidated byczuć się onieśmielonym, zastraszonym
feel inspired byzainspirowany czymś
be muddledzmieszany
be overwhlemedprzytłoczony
feel passivebierny
feel pressurisedczuć się zmuszonym do czegoś, pod presją
feel relievedczuć ulgę
be self-consciousbyć skrępowanym, przewrażliwionym
be well-supportedhaving good support
get bored because of sthznudzić się z powodu czegoś
get involved inzaangażować się
get discouragedzniechęcić się
get positive feedbackotrzymać pozytywne reakcje
make an excellent impressionzrobić duże wrażenie
have a positive impactmieć pozytywny wpływ
put sth into practicewykorzystać, zastosować coś w praktyce