wordki.pl - nauka słówek
large amounts-duże ilości
abundanceobfitość
in abundanceobficie, w obfitości
abundantobfity
allwszyscy, wszystko
ampleobfity, pokaźny, pod dostatkiem
copiousliczny, rozliczny
no end ofnieskończona ilość
enoughwystarczająco, wystarczająca ilość
more than enoughwięcej niż powinno się
fistfulgarść
floodpotop, zalew
a good/great deal ofsporo, wiele
heapsstos, sterta
hunkkawał
large amountduża ilość
lavishobfity, bogaty
a lavish mealsuty posiłek
a lot ofdużo
majoritywiększość
large majorityzdecydowana większość
manifoldwieloraki
manydużo
as many asaż tyle
too manyzbyt dużo
maximummaksimum, maksymalny
morewięcej
more thanwięcej niż
mostwiększość, najwięcej
muchdużo
as much asaż tyle
too muchzbyt dużo
multitudewiele, rzesza
pilessterta
plenty ofdużo, mnóstwo
profuseobfity
quantityilość
a large/vast quantityduża/wielka ilość
quite a bit/lotsporo, dużo
quite a fewcałkiem sporo
severalkilka
sometrochę
sufficientwystarczający
tonstony
umpteenwiele
wholecały