wordki.pl - nauka słówek
zestaw 4
autor: Konrada
time outupłynięcie limitu czasu
frameworkstruktura/model
on the hoofz marszu
multifacetedzłożony, o wielu aspektach
spark offwywołać coś ( pożar)
transformationaltransformacyjny, przekształcić
social ventureprzedsięwzięcie społeczne
up and runningdziałać na pełnych orotach
social impactwpływ społeczny