wordki.pl - nauka słówek
test 8
autor: Konrada
paternalistictraktowanie ludzi jak dzieci
adversarialpracownicy sa jak wrogowie
transactionalczysta ekonomia, praca dla $$
partnershippartnerstwo
ratherraczej
supervisedozorować/nadzorować
union repprzedstawiciel w pracy
temposoba pracująca na zastępstwo ( na krótko)
shop-floor workerpracownik w sklepie
blue-collar workerpracownik fizyczny