wordki.pl - nauka słówek
zestaw 10
autor: Konrada
boardgroup of people to manage company
bottom line-performancegranica rentowności
rvenuesprzychody ( money erned from sales)
make workers redyndant (niepotrzebny)dismiss (odwołać) employess
sharehloderswspółudziałowcy
returnzwrot z inwestycji
shiftszmiana w pracy ( np. 7 a.m.-2p.m.)
convictionprzekonanie
emapthyempatia
people-focusedskupiony na ludziach
collaborativewspólny
valueadceniony
self-awaresamokrytyczny
passionatepasjonat
commitmentzaangażowanie
humbleskromny
adaptablepotrafi się dostosować
decisivestanowczy, zdecydowany
intgrityintegralny