wordki.pl - nauka słówek
zestaw 13
autor: Konrada
potentialy disastrouspotencjalnie katastrofalny
profoundly worryinggłęboko niepokojący
relatively stablerelatywnie stały
unexpectedly rapidniespodziewanie nagły
appreciably more hostileznacznie bardziej wrogi
irretrievably damagingnieodwracalnie niszczące
significantly differentznacząco inny
increasing difficultcoraz trudniejsze