wordki.pl - nauka słówek
Ted Unit 2
autor: 12a
abide by the rulesprzestrzegać zasad
dreadbać się, obawiać
explicitlywyraźnie, jednoznacznie
go platinumuzyskać status platynowej płyty (nagranie/album)
mediumśrodek przekazu, sposób wyrazu
miraculouscudowny, fenomenalny
proper nounnazwa własna
singsongśpiewny, melodyjny
speech impedimentwada wymowy
stutterjąkanie
applicationzastosowanie
be based solely onbyć opartym wyłącznie (na czymś)
be inextricably linkedwiązać się nierozerwalnie
clunkyniezgrabny, niezdarny
come clean aboutprzyznać się
comprehensivelykompletnie, w pełni
conceptualkonceptualny
contagiouszaraźliwy
fearfulbojaźliwy, przestraszony
gatherwnioskować, rozumieć
mortal dreadśmiertelny strach
paramountnajważniejszy, nadrzędny
paraphraseparafraza
pepperszpikować, faszerować
relatablew powiązaniu z czymś, w związku z czymś
serenepogodny, spokojny
synonymsynonim
a foregone conclusionz góry przesądzona konkluzja
in all likelihoodnajprawdopodobniej, według wszelkiego prawdopodobieństwa
respondentrespondent, ankietowany
a leap in the darkskok w nieznane
adrenaline junkieamator mocnych wrażeń
an overwhelming consensusprzeważająca jednomyślność, powszechna zgoda
be a bundle of nerveskłębek nerwów
be insulated againstizolować (przed czymś), zabezpieczać
comfort zonestrefa komfortu, strefa poczucia bezpieczeństwa
get (someone's) driftrozumieć (kogoś), kapować
get acquainted withzapoznać się (z czymś)
get your hopes uprozbudzać nadzieje
give up hopestracić nadzieję
have butterflies in your stomachdenerwować się, mieć tremę
have your hopes dashedgasić nadzieje, pogrzebać nadzieje
inmatewięzień, osadzony
pin your hopes onwiązać (z czymś) nadzieje, pokładać (w czymś) nadzieje
pluck up couragezebrać się na odwagę
the sky's the limitmożliwości są nieograniczone, bez ograniczeń
advisablewskazany, stosowny
ironicallyjak na ironię, paradoksalnie
peace of mindspokój sumienia
preventativezapobiegawczy, profilaktyczny
repellantśrodek odstraszający
worst-case scenarionajgorszy przypadek
laid backwyluzowany, zrelaksowany
founderzałożyciel
get your own backzemścić się, powetować sobie
go back on your wordnie dotrzymać słowa
go back to the drawing boardzacząć od początku
go behind someone’s backdziałać za czyimiś plecami
go downhillpsuć się, pogarszać się
highest grossingnajbardziej dochodowy, najbardziej kasowy
know something like the back of your handznać coś jak własną kieszeń
motionruch
put it on the back burnerodłożyć coś na później
sequelkolejna część, kontynuacja
take a back seatodsuwać się na dalszy plan
turn back the clockcofnąć czas
turn your back onodwrócić się plecami, odmówić pomocy