wordki.pl - nauka słówek
do powtorzenia
be inextricably linkedwiązać się nierozerwalnie
a foregone conclusionz góry przesądzona konkluzja
an overwhelming consensusprzeważająca jednomyślność, powszechna zgoda
get acquainted withzapoznać się (z czymś)
have your hopes dashedgasić nadzieje, pogrzebać nadzieje
pin your hopes onwiązać (z czymś) nadzieje, pokładać (w czymś) nadzieje
explicitlywyraźnie, jednoznacznie
comprehensivelykompletnie, w pełni