wordki.pl - nauka słówek
Hiszpański cyfry
autor: bartek5549
0cero
1uno
2dos
3tres
4cuatro
5cinco
6seis
7siete
8ocho
9nueve
10diez
11once
12doce
13trece
14catorce
15quince
16dieciseis
17diecisiete
18dieciocho
19diecinueve
20veinte
21veintiuno
22veintidos
23veintitres
24veinticuatro
25veinticinco
26veintiseis
27veintisiete
28veintiocho
29veintinueve
30treinta
31treinta y uno
32treinta y dos
33treinta y tres
34treinta y cuatro
35treinta y cinco
36treinta y seis
37treinta y siete
38treinta y ocho
39treinta y nueve
40curaenta
50cincuenta
60sesenta
70setenta
80ochenta
90noventa
100cien
700setecientos
500quinientos
101ciento uno
1.000mil
2000dos mil