wordki.pl - nauka słówek
angielski zawodowy 18.02
made ofzrobione z
manufacturerproducent
multiple packageopakowanie zbiorcze
name of commoditynazwa towaru
non-returnable packagingopakowanie bezzwrotne
normalized Euro-palleteuropaleta znormalizowana
obligatory informationinformacja obowiązkowa
obligatory package labellingznakowanie obligatoryjne opakowań
open-top containerkontener z otwartym dachem
optional informationinformacja fakultatywna
optional package labellingznakowanie nieobligatoryjne opakowań
packaging handling markznak manipulacyjny na opakowaniu
packing materialmateriał opakowaniowy
picture symbolsymbol obrazkowy
post palletpaleta słupkowa
promotional markznak reklamowy
put one into anotherskładane jedno w drugie
reefer containerkontener chłodniczy