wordki.pl - nauka słówek
Edukacja cz.1
autor: Basia5
A-levelkońcowy egzamin
(not) allowed towolno/nie wolno czegoś robić
can (not), may (not)(nie) móc
certificateświadectwo,certyfikat
collegeszkoła pomaturalna,kolegium
compulsoryobowiązkowy
curriculumprogram nauczania
educationwykształcenie
pass an examzdać egzamin
take an examzdawać egzamin
exercisećwiczenia
gap yearrok przerwy między szkołą średnią a studiami
GCSE examsegzamin dla uczniów w wieku 16 lat
copy homeworkprzepisywać pracę domową
do homeworkrobić pracę domową
(be) latespóźnić się
lessonlekcja
must, have tomusieć
mustn'tnie wolno
projectpraca projektowa
primary schoolszkoła podstawowa
secondary schoolszkoła średnia
stateszkoła państwowa
studentuczeń/uczennica
subjectprzedmiot
termsemestr,trymestr
testtest,klasówka
timetablerozkład zajęć
(school) uniformmundurek (szkolny)
algebraalgebra
artplastyka
arts (subjects)nauki (przedmioty) humanistyczne
biologybiologia
chemistrychemia
citizenshipwychowanie obywatelskie
designprojektowanie
dramazajęcia teatralne
DT(design and technology)projektowanie i techinka
Englishangielski
foreign languagejęzyk obcy
geographygeografia
Germanniemiecki
gym,gymnasticsgimnastyka
historyhistoria