wordki.pl - nauka słówek
wordki angielski 52
to stick aroundpozostawać w okolicy \ zostawać dłużej
derivativepochodna | wtórny | ( derywatyw )
interest ratestopa procentowa ( interest rejt )
subsidiaryfilia | filialny | / | drugorzędny | ( sapsidjery )
to steersterować / prowadzić
hazardousniebezpieczny / ryzykowny ( hazardys )
ramificationkonsekwencje / implikacje ( ramyfykejszyn )
anchormanprezenter wiadomości ( ankaman )
brokerageusługi maklerskie ( brołkerydż )
to be commissioned to make sthdostać zamówienie na coś
to recoupodrobić / uzyskać ponownie
the pound recouped yesterday losesfunt odrobił wczorajsze straty
purchasingkupowanie / nabywanie ( perczysyn )
to purchasenabywać / kupować ( perczes )
inherentwrodzony ( inhiyrynt )
cash holdingszasoby gotówkowe
corporate holdingsaktywa firmy ( korpyryt )
stocksakcje
bondsobligacje
savvysprytny / łebski
assemblygromadzenie się ( asembli )
to run outkończyć się
to tackleodbierać piłkę( komuś ) \ przytrzymywać( w rugby )
to tacklestawiać czoła
retirementemerytura
reliablesolidny / niezawodny ( rylajbyul )
loftywyniosły / wzniosły ( lofti )
rungszczebel ( rang )
equityrówność / kapitał
equity indexindeks akcji
robustkrzepki / zdrowy
convenientwygodny / dogodny / pod ręką ( konwińjent )
to proceedkierować się ( gdzieś ) / udawać się ( gdzieś )
to proceed to do sthprzechodzić do robienia czegoś
to kidżartować
to kid oneselfoszukiwać samego siebie
gulfzatoka / przepaść \ rozbieżność zdań ( galf )
neathyporządnie / schludnie