wordki.pl - nauka słówek
państwo i społeczeństwo - poziom rozszerzony
autor: sweetnight
headquarterssiedziba główna
official residenceoficjalna rezydencja
amendment to the Constitutionpoprawka do konstytucji
legislaive power/legislaturewładza ustawodawcza
pass new lawsuchwalać nowe ustawy
the Senatesenat
cabinet/govermentrząd
apply the lawstosować prawo
court of lawsąd
punishmentkara
punish offenderskarać porzestępców
censorshipcenzura
citzenobywatel/obywatelka
fair trailsprawiedliwy proces
freedom of assemblywolność zgromadzeń
aidpomoc humanitarna
bribeprzekupić, łapówka
corruptionkorupcja
embezzlezdefraudować
homelessbezdomny
homelessnessbezdomność
illiteracyanalfabetyzm
poorbiedny
povertybieda
shelterschronisko
social benefitsświadczenia socjalne
unemployedbezrobotny
fundraisingzbieranie funduszy
opinion pollbadanie opini publicznej
run a campaingprowadzić kampanie
decrease/fallspadek
demandpopyt
domestic tradehandel wewnętrzny
incomedochód
imcrease/risewzrost
profitzysk
supply and demandpodaż i popyt
taxpodatek
trade unionzwiązek zawodowy
armed conflictkonflikt zbrojny
assassinationzamach
casualtyofiara
arsonpodpalenie
blackmailszantażować; szantaż
bullyprześladować
demand ramsonzażadać okupu
falsifysfałszować
fraudoszust/oszustka
hijackindporwanie (np.samolotu)
hijackporwać (np. samolot)
hold sb hostageprzetrzymywać kogoś jako zakładnika
identity theftkradzież tożsamości
manslaughternieumyślne spowodowanie śmierci
muggingrozbój, napaść uliczna
offenderprzestępca/przestępczyni
siphon (off) moneynielegalnie wyprowadzać
teenage delinquentmłodociany przestępca
alibialibi
criminal trailproces karny
eligible for paroleuprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
evidencedowody
hold sb custodyprzetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
juryława przysięgłych
relese sb on bailzwolinić kogoś za kaucją
EU (the European Union)Unia Europejska
WHO (World Health Organisation)WHO, Światowa Organizacja Zdrowia