wordki.pl - nauka słówek
UNIT 4 Vocabulary
to adapt sth to/for sthprzystosowywać coś do czegoś
to adjust sthto change sth slightly, especially to make it more correct, effective or suitable
If the chair is soo high you can adjust it to suit youJeśli krzesło jest zbyt wysoko możesz dostosować je, żeby ci pasowało
to adapt sthto change sth to suit different conditions or uses
It took me a while to adapt to the new jobPrzystosowanie się do nowej pracy zajęło mi trochę czasu
to alternate with sthwystępować na przemian z czymś
alternatenaprzemienny / alternatywny
on alternate daysco drugi dzień
to amend sthwnosić poprawki do czegoś / prostować coś
conservativekonserwatywny / staromodny / ostrożny
to convertprzekształcać / konwertować
to convert to sthnawracać się na coś [ REL ]
decayrozkład / niszczenie / rozpad / upadek
tooth decaypróchnica zębów
to deteriorate into sthprzeradzać się w coś
to deterioratepogarszać się
to distortprzeinaczać / fałszować / przekształcać
to endureznosić
to evolveprzechodzić ewolucję
to be influenceed by sbbyć pod wpływem kogoś
what influenced you ?co cię skłoniło ?
innovativenowatorski / prężny ( ynwytyw / inowejtiw )
to lasttrwać / utrzymywać się
to last a lifetimesłużyć przez całe życie
to maintainzachowywać ( dignity / silence )
to maintain sbmieć kogoś na utrzymaniu
to maintain thatutrzymywać, że
maturedojrzały / przemyślany ( MAThiuu / MAThiuR )
on mature considerationpo głębokim namyśle
to maturedojrzewać
manualinstrukcja obsługi / podręcznik
manualfizyczny \ ręczny, manualny