wordki.pl - nauka słówek
UNIT 4 Phrases, patterns and collocations
accessdojście/dojazd/dostęp
to have access to sthmieć dostęp do czegoś
to access sthuzyskać dostęp do czegoś
wheelchair accessdostęp dla wózków inwalidzkich
lunch breakprzerwa na lunch
coffee breakprzerwa na kawę
to set about sthzabierać się do czegoś
to watch the clockto often watch the time and wish that it was later, especially when you doing sth that you dony like
around the clocknonstop / przez całą dobę
clockwisezgodnie z ruchem wskazôwek zegara
clockworkmechaniczny
clockwork toymechaniczna zabawka
to date back to the 14th centurypochodzić z 14 wieku
to date from sthto have existed from particular time
This map dates from the 14th centuryTą mapę datuje się na 14 wiek
on demandna żądanie
to meet the demandssprostać wymaganiom
demand forzapotrzebowanie na
to lack the energybrakować energii
to put energy into sthwłożyć w coś energię
to form an impression ofwyrobić opinię
to assume the form of sthprzybrać postać czegoś
in good formw dobrej formie
application formformularz / podanie
a good fewładnych kilka
good of sb to do sthdobrze z czyjejś strony zrobić coś
It was mean of you to mention her weighTo było podłe z twojej strony wspominać o jej wadze
for sb's own gooddoa kogoś własnego dobra
to be up to no goodnie mieć dobrych zamiarów
to do no good to do sthnie za bardzo się starać żeby coś zrobić
it's no goodnie da rady
There is no use asking me about it, because I don't know anythingNie ma sensu pytać mnie o to bo ja nic nie wiem