wordki.pl - nauka słówek
UNIT 5 - FUTURE TENSES - sentences to translating
I cant go to the beach this weekend, I am afraid we are visting our grandparentsNie mogę przyjść na plażę w ten weekend, obawiam się, że odwiedzamy naszych dziadków
I am looking after the neighbours' kids tomorrow eveningJutro wieczorem opiekuję się dziećmi sąsiadów
Are you going to be sick ?Czy będziesz chory ?
When is she going to get round to having new businees card printed ?Kiedy ona zabierze się do wydrukowania nowych wizytówek ?
What time does the train leave on Saturday ?O której godzinie w sobotę odjeżdża pociąg ?
I think we will have sold out of these by the end of the dayMyślę, że wyprzedamy to do końca dnia
On Tuesday, Toby will have been with the company for 35 yearsWe wtorek Toby będzie w firmie 35 lat
We will have become the market leader by the end of the summerStaniemy się liderem rynku przed końcem lata
When we meet tomorrow afternoon, will you already have had a chance to look at the sales figures ?Gdy spotkamy się jutro po południu, będziesz do tej pory miał okazję żeby spojrzeć na d. sprz
Sandra will not have finished reports by then, but she should at least have startedSandra nie skończy raportów do tego czasu, ale przynajmniej powinna zacząć
Wil you have managed to put something down in writing by the end of the day ?Czy dasz radę przelać coś na papier do końca dnia ?