wordki.pl - nauka słówek
►►Causative have◄◄
If you don't understand, have you teacher explain it to you again after the lessonJeśli nie rozumiesz, poproś nauczyciela aby ci to wytłumaczył ponownie po lekcji
I was a bit depressed, but watching my kitten play with a ball soon had me feeling betterByłem lekko przygnębiony, ale patrzenie jak mój kotek bawi się piłką sprawiło, że poczułem
Don't bother redecorating yourself. Have a professional do itNie zawracaj sobię głowy przyszykowaniem się(np. na bal). Wynajmnij do tego profesjonaliste
Having our car stolen was so annoying because it meant I had to take the tube to workKradzież naszego samochodu była tak denerwująca ponieważ to oznaczało że muszę jechać metrem
You won't learn as much if you have you parents help you with your homework all the timeNie nauczysz się tak dużo jeżeli będziesz cały czas prosił swoich rodziców o pomoc przy pracy
The concert started quietly, but the band sonn had us all dancing to their hit songsKoncert zaczął się spokojnie, ale wkrótce zespół wprawił nas w taniec do jego hitowych piosen
Don't try to have me do your dirty work for youNie próbuj nakłonić mnie aby zrobił za ciebie twoją brudną robotę
Have you though about having you hair cut as short as mine ?Czy myślałeś o ścięciu sobie włosów na takie krótkie jak moje ?
I had Karen show me how to juggle with five ballsPoprosiłem Karen aby pokazała mi jak żąglować pięcioma piłkami
Have you heard about the problems caused by student having their essays written by other people ?Czy słyszałeś o problemach spowodowanych przez studentów zlecających napisanie ich eseji innym
Call Piotrek and have him send the reports to my officeZadzwoń do piotrka i powiedz mu, żeby wysłał raporty do mojego biura