wordki.pl - nauka słówek
♦♦♦Passive♦♦♦
I was kept waiting for over 20 minutes on the phoneByłam przetrzymana na telefonie przez ponad 20 minut
Despite being considered a star, Ashley is always friendly towards everyonePomimo bycia uważaną za gwiazgę, Ashley jest zawsze przyjacielska dla każdego
The Prime Minister is said to be making a suprise visit to SyriaMówi się, że premier robi niespodziewaną wizytę w syrii
The staff was provided with extra training by the managerPersonel został poddany super szkoleniu przez managera
The new stadium has been under construction for much longer than estimatedNowy stadion jest w budowie znacznie dłużej niż szacowano
Do you know why Craig was made to stay behind after the lesson ?Czy wiesz dlaczego Craig został poproszony o zostanie po lekcji ?