wordki.pl - nauka słówek
UNIT 8 Phrases, Verbs and collocations
to back onto sthto have one's back facing sth
to turn one's back on sbodwrócić się do kogoś plecami
to back sbjdn unterstützen
to back sbto push sb backward
to come to a conclusiondojść do wniosku
to come to powerdojść do władzy
to come into viewukazywać się
to drive sb homeodwozić kogoś do domu
to drive sth home to sbwbić komuś coś do głowy/uzmysławiać komuś coś
to drive at sthzmierzać do czegoś
to drop sb/sth offto take sb/sth to a particular place, usually by car, as you travel to a different place
at the drop of a hatnatychmiast/bez wachania
to drop a hintrobić wyraźną aluzję/dawać do zrozumienia
to drop in on sbwpadać do kogoś
to fall illrozchorować się
to fall into sthwpadać w coś
fall to piecesdzielić się na części
to fall short of sb's expectationsnie spełnić czyichś oczekiwań
to fall shortto fall to reach an amount or standard that was expected or hoped for, causing disappointment
to fly a flagpływać pod banderą/wywiesić banderę
to fly a kitepuszczać latawca
to fly at Mach 1lecieć z prędkością 1 macha (maek/mak)
to follow sb's argumentzrozumieć czyjś argument
to follow suitiść za przykładem
to follow sb's leadiść za czyimś przykładem
to follow sb's advicestosować się do czyjejś rady
as followsnastępująco
to get goingruszyć się
to get to do sthmieć możliwość coś zrobić
to get sb to do sthkazać komuś coś zrobić
to get sb through sthpomagać komuś przebrnąć przez coś
do get doing sthzabrać się za coś
to go deafgłuchnąć
to go greysiwieć
to head towards somewherekierować się dokądś
to head a listbyć na czele listy
to head a committeebyć na czele komisji
to jump at the chanceto immediately accept an offer; to seize an opportunity
to jump the gunpopełnić falstart/pośpieszyć się
to jump the queueominąć kolejkę
get a move on !rusz się !
to be on the movebyć w ruchu
to make a point of doing sthnie zawachać się czegoś zrobić
to make a point about sthprzedstawiać pogląd na temat czegoś
to make a pointwysunąć propozycję
to make one's pointwyrazić swoją opinię
to miss the pointnie rozumieć sedna sprawy
at some point...w pewnym momencie
that's beside the pointto nie ma nic do rzeczy
up to a pointdo pewnego stopnia
a sore pointczuły punkt