wordki.pl - nauka słówek
UNIT 8 Phrases, Verbs and collocations 2
to make a point of doing sthnie omieszkać się czegoś zrobić
to make one's pointput across a propostion clearly and convincingly
to miss the pointto not understand sth corretly or what is important about it
at some pointw pewnym momencie
that's beside the pointto nie ma nic do rzeczy
sore pointczuły punkt
to raise one's hand to sbpodnieść na kogoś rękę
to raise someting with someoneto bring up a matter with someone
to raise a smilewzbudzić uśmiech
to run riotszaleć, pędzić jak oszalały \ błyskawicznie rozrastać się
run on petrolzasilany benzyną
run on electricityzasilany prądem
to run a bathnapuszczać wodę do wanny
to run the risk of sthnarażać się na coś
to run into troublewpadać w kłopoty
to rush sbrzucać się na kogoś
to rush sthpośpieszyć się z czymś
to be in rushśpieszyć się
rush to conclusionswyciągać pochopne wnioski
mad rushszaleńczy pośpiech
rush houra time during each day when the traffic is at its heaviest
the Christmas rushokres przedświąteczny, w którym dużo się dzieje
to steady yourselfto get your balance again so tat you do not fall
to steady one's nervesuspokajać się
to hold steadynie zmieniać się
a steady relationshipa romantic relationship that continues for a long period of time
to steadyunieruchamiać
to steady oneselfodzyskiwać równowagę
to keep track of sbśledzić czyjeś poczynania
to lose track of timetracić poczucie czasu
to lose trackzgubić się
to be on the wrong trackbyć na złej drodze
to put sb on the right tracknaprowadzać kogoś na właściwe rozwiązanie
to turn one's back to sbodwracać się do kogoś plecami
to turn nastyto become unpleasant = to get nasty
to get in sb's waywchodzić komuś w paradę
to lose one's wayzgubić się
to get sth out of the wayto finish sth (homework etc.)
to make way for sbzrobić komuś przejście
to be in sb's wayto be in the space which someone needs for a particular movement or action
to be on the way to sthto be on the path/going into direction of sth
We could leave early and have breakfast on the wayMożemy wyjść wcześnie i zjeść śniadanie po drodze
She can't do her dance because the table is in the wayOna nie może wykonać swojego tańca ponieważ stół przeszkadza
in this wayw ten sposób
to have a way of doing sthto have a special habit, especially an annoying one
by the wayprzy okazji, nawiasem mówiąc