wordki.pl - nauka słówek
UNIT 9 Grammar - Modald and semi-modals
You can't really speak seven languages, can't you ?Nie możesz naprawdę mówić płynnie w siedmiu językach, nieprawda ?
There is no way you could read when you were twoNie ma opcji żebyś umiał czytać gdy miałem dwa lata
I can get you a paper when I go to the shop, if you likeMogę kupić ci gazetę jak pójdę do sklepu, jeśli chcesz
One day, maybe, all adults will be able to read and writePewnego dnia, być może, wszyscy dorośli będą umieć czytać i pisać
I couldn't go on a quiz show. I would be too scaredNie mógłbym uczestniczyć teraz w quizie. Byłbym zbyt wystraszony
I could go with them to the cinema tomorrowMógłbym pójść z nim jutro do kina
They could have asked the Prime Minister much more searching questionsMogli byli zadać ministrowi dużo więcej dociekliwych pytań