wordki.pl - nauka słówek
UNIT 9 - Sentences to translate
You couldn't really talk when you were one year oldNie umiałeś naprawdę mówić gdy miałeś rok
I would suggest seeing a doctor if it doesn't clear upSugerowałbym wizytę u lekarza jeśli nie rozpogodzi się
I needn't have bothered preparing so much food, nobody ate anything anywayNiepotrzebnie zawracałem sobie głowę przygotowaniem takiej ilości jedzenia, nikt i tak nic nie z
Shouldn't you get planning permission before you start building ?Czy nie powinieneś dostać pozwolenia budowlanego zanim zaczniesz budować ?
We can/could give you a lift tonightMożemy cię dzisiaj podwieźć ( wpisane dwa możliwe słowa A/B )
When I was a child I wasn't allowed speak with the grown-upsGdy byłem dzieckiem nie pozwalano mi rozmawiać z dorosłymi
Gavin really ought not to have casual clothes to the interview last nightGavin na prawdę nie powinien zakładać codziennych ubrań do wywiadu w zeszłym tygodniu
You needn't call before you come round, as we will definitely be inNie musisz dzwonić zanim przyjdziesz, ponieważ na pewno będziemy w środku
You don't have to be a famous person to stand for electionNie musisz być sławną osobą aby wystartować w wyborach
You don't always need to have a degree to become a journalistNie zawsze musisz posiadać stopień naukowy aby zostać dziennikarzem
You will have to do quite a lot of research before you write this reportBędziesz musiał zrobić całkiem dużo badań zanim napiszesz ten raport
It was difficult, but I knew I had to apologiseTo było trudne, ale wiedziałem, że muszę przeprosić
Trisha doesn't need to get a summer job as her parents are quite well-offTrisha nie potrzebuje szukać pracy na lato ponieważ jej rodzice są całkiem bogaci
Will you have to be there in court yourself, or can a lawyer respresent you ?Czy musisz być w sądzie osobiście, czy też prawnik może cię reprezentować ?
We didn't have to wear a uniform to school today, so I went in jeans and a T-shirtNie musimy dzisiaj nosić w szkole mundurków, więc poszedłem w spodniach i T-shirt-cie
We haven't got to move out for another six weeksNie musimy się wyprowadzać przez następne sześć tygodni
Hadn't you better type that essay, rather than write it in pen ?Czy nie powinieneś lepiej napisać tego wyrpacowania na maszynie, zamiast pisać je długopisem ?
You probably ought to have asked Dad what he thoughtPrawdopodobnie powinieneś był zapytać tatę co miał na myśli
It might as well to ask firstDobrze byłyby najpierw zapytać
I might as well give it to himOstatecznie mogę mu to dać
You might as well not phone meRównie dobrze możesz już do mnie nie dzwonić
Teenagers will so much noise, won't they ?Nastolatkowie robią dużo hałasu, nie prawda ?
You had better see a doctor if it doesn't clear upPowinieneś iść do lekarza jeśli się nie rozpogodzi
Michael was late, but then again he would beMichael się spóźnił, ale potem znowu się spóźni
Terry will leave his bedroom in such a mess all the timeTerry zawsze zostawia swoją sypialne w takim*partykuła bałaganie
I probably won't get the job but I may as well apply for itPrawdopodobnie nie dostanę tej pracy, ale i tak równie dobrze mogę aplikować na nia
You could have told us you had changed your mind about the holidayMogłeś nam powiedzieć, że zmieniłeś zdanie o wakacjach.