wordki.pl - nauka słówek
UNIT 9 - Sentences to translate 2
You needn't pay me back nowNie musisz zwracać mi teraz pieniędzy
Dogs need to be kept on a leash at all timesPsy muszą być trzymane na smyczy przez cały czas
We won't have to rely on phone lines in the future as sth new will comeNie będziemy musieli polegać na liniach telefonicznych w przyszyłości ponieważ nadejdzi coś no
The invitations must be sent off soon otherwise the won't get there in timeZaproszenia muszą być niedługo wysłane, w przeciwnym razie nie nadejdą w porę