wordki.pl - nauka słówek
UNIT 10 - WORDS - COMMUNICATION 2
inklinga slight idea or small piece of information that tells you that sth might exist or be happening
The first inkling that something was wrong came on WednesdayPierwsze przeczucie, że coś było nie tak przyszło w środę
insistto say very firmly that sth must happen or be done
You must see a doctor immediately; I insistMusisz iść natychmiast do doktora; sugeruję
insistto keep very firmly that sth is true, even when other people will not believe you
Greg still insists that he did nothing wrongGreg ciągle upiera się, że nie zrobił nic złego
jargonspecial words or phrases that are only understood by people who do the same kind of work
Why do doctors use so much medical jargon in front of patientsCzemu lekarze używają tak dużo medycznego słownictwa przed pacjentami
literalThe ...... meaning of a word is its most basic meaning
mumblebełkot / bełkotać
He mumbled something about not wanting to go to workOn wybełkotał coś o niechceniu pójścia do pracy
murmurszemrać (mermer)
murmura quite continuous sound (There was a low murmur of voices coming from the back of the room)
petitionpetycja
placardplakat/afisz (PLAKAAD/PLAKeerD)
quibbleto argue or complain about things that are not important
There is no point quibbling about the billNie ma sensu kłócić się o rachunek
ranta long, loud and angry complain about sth
Dom was on a rant about the cost of eating outDom narzekał na koszt jedzenia na mieście
raveto talk in an angry and uncontrolled way
The boss was raving about nobody doing any workSzef narzekał(wręcz majaczył), że nikt nie pracuje
raveto speak or write in a very enthusiastic way about sth or someone
The critics are raving about her performanceKrytycy wyrażają się pozytywnie o jej wystąpieniu
scribbleuntidy writing or sth written in an untidy way
The address was written in a scribble so I found it hard to readAdres był napisany bazgrołami, więc miałem ciężko go przeczytać
scribbleto make marks or drawings with no meaning
slangslang |slangowy|
stumblea mistake while speaking / to make a mistake when you are speaking
He read well, with only a few small stumblesOn czyta dobrze, jedynie z paroma drobnymi błędami
stutterjąkanie się / jąkać się
When I was small I spoke with a stutterKiedy byłem mały, jąkałem się
tipa useful suggestion
utterto say sth or to make a sound with your voice (wydobyć/wymówić)
She sat through the whole meeting without uttering a wordOna siedziała przez całe spotkanie nie wymawiając ani słowa
vaguenot clear or complete
Some aspects of the law were somewhat vague or ill-definedPewny aspekty prawa były w pewnym stopniu niejasne i źle sformułowane