wordki.pl - nauka słówek
UNIT 10 - Phrases, patterns and collocations
answer to sbpodlegać komuś
You will answer to me for it !Zapłacisz mi za to !
My dog answers to the name od SootyMój pies wabi się Sooty
give sb an answerodpowiedzieć komuś
answer chargesodpowiadać na zarzuty
answer a needzaspokoić potrzebę (provide sth that is needed)
answer sb's prayerswysłuchać czyichś modlitw
answer a description of sthodpowiadać opisowi czegoś
to answer for sthponosić odpowiedzialność za coś
in answer tow odpowiedzi na
argument for sth/against sthargument za czymś/przeciw czemuś
to have an argument with sb about sthkłócić się z kimś o coś
without an argumentbez kłótni
ask youself sthto think carefully and honestly about sth
ask sb a favourpoprosić kogoś o przysługę
ask too much of sbzbyt wiele od kogoś oczekiwać
ask sb round/overzapraszać kogoś do siebie
ask sb inpoprosić kogoś do środka
for the askingna wyciągnięcie ręki
be asking for troubleszukać kłopotów
if you ask memoim zdaniem (jeśli mnie zapytasz)
read someone like a bookto be able to understand easily what someone is thinking or feeling
by the bookprzepisowo/ściśle według przepisów
a book about/on sthksiążka o czymś
be a closed book to sbbyć dla kogoś czarną magią
sth is an open book to sbcoś nie ma dla kogoś tajemnic
in my bookmoim zdaniem ( z book )
be in someone's bad booksbyć na czyjejś czarnej liście/popaść w czyjąś niełaskę
to have a discussion about/on sthdyskutować nad czymś
be under discussionbyć przedmiotem dyskusji
discussion groupgrupa dyskusyjna
heated discussiona full of angry and excited feelings discussion