wordki.pl - nauka słówek
UNIT 10 - Word formation
declareogłaszać/deklarować
declarationoświadczenie/deklaracja
editredagować/montować/edytować
editionwydanie/nakład/edycja
editorredaktor/edytor
editorialartykuł wstępny |redakcyjny|
exclaimwykrzykiwać/wołać
exclamationokrzyk
expressivenesswyrazistość/ekspresywność
expressivewyrazisty/ekspresywny
expressionlessbeznamiętny
expresslystanowczo (yksPREsli)
overhearprzypadkowo usłyszeć (ołweHija)
hearingsłuch/przesłuchanie/rozprawa (HirIy)
hearsaypogłoski (HIySEj/HIRsej)
implysugerować/dawać do zrozumienia/implikować
to implicate sb in sthwskazywać na czyjś udział w czymś
to be implicated in sthbyć zamieszanym w coś
implicationsugestia/następstwo\zamieszanie
implicitukryty(criticism,threat)\bezgraniczny(faith,trust)
implicitlyskrycie (iYmPLYsytli)
insistutrzymywać(twierdzić)/nalegać,domagać się
insistence on sthnaleganie na coś (IyNSYstyns)
insistentuporczywy (IyNSYSTYNT)
meanznaczyć, oznaczać\mieć na myśli
meaningznaczenie/sens
meaningfulważny/poważny
rephraseto say or write sth again in a different and usually clearer way