wordki.pl - nauka słówek
UNIT 10 - Word formation 2
paraphraseparafrazować \ parafraza (paraFrejz/pereFrejz)
phrasingsposób wyrażania się/frazowanie (frejZyn)
phraseology(frejzeOlodżi) frazeologia (nauka o związkach wyrazowych)
printdrukować(tekst itp) \ wywoływać zdjęcia \ robić nadruk
printpisać drukowanymi literami
printdruk, wydrukowany tekst \ czcionka
printodbicie, ślad, odcisk
printrycina
printerdrukarka \ drukarz
printoutwydruk
imrpintślad, odcisk (np. łapy) \ nadruk (firmowy) \ piętno (np. przeszłości)
imprintodbijać, wytłaczać, pozostawiać odbitkę
printedwydrukowany
unprintableniecenzuralny
printablenadający się do wydruku
publicdostępny dla wszystkich, jawny \ państwowy \ oficjalny
publicpubliczność
the publicopinia publiczna, społeczeństwo
publicizenagłaśniać, upowszechniać \ podawać do wiadomości publicznej
publicityrozgłos \ reklama
gain/get/receive publicityzyskać rozgłos
publicationpublikacja, opublikowanie, wydanie(książki itp) \ ogłoszenie
publicistpublicysta
publiclypublicznie
gainsayzakwestionować(argument, dowód itp)
sayingpowiedzenie, porzekadło \ powiedzenie (czegoś do kogoś)
unsaidniewypowiedziany, przemilczany
spokeszprycha (w kole rowerowym) \ szczebel drabiny
speechmowa, przemówienie \ mowa(zdolność mówienia)
speechjęzyk mówiony \ sposób mówienia (danej osoby)
speakermówca (osoba wygłaszająca przemówienie) \ mówca(osoba mówiąca w danym języku)
spokesman/spokepersonrzecznik
outspokennessszczerość w wyrażaniu opinii
spokenmówiony(angielski, niemiecki itp)
unspokenmilczący(zgoda itp) \ niewypowiedziany(pytania, słowa itp)
speechlessoniemiały (z wrażenia) \ niemy(osoba)
unspeakableniewymowny, niewypowiedziany (ból, radość itp)
outspokenszczery do bólu, mówiący bez ogródek
outspokenlyotwarcie, bez ogródek
restateponownie oświadczać \ ponownie przedstawiać
overstateprzeceniać, wyolbrzymiać (problem, koszty itp)
understatebagatelizować, pomniejszać
statementoświadczenie, komunikat, wypowiedź
understatementpowściągliwość, delikatne ujęcie czegoś \ niedopowiedzenie
overstatementprzesada, wyolbrzymienie
understatedzaniżony/niedoszacowany
suggestibilityskłonność do przyjmowania opinii innych i działania na ich podstawie
suggestiveprzypominający, przywodzący na myśl \ sugestywny(spojrzenie), dwuznaczny(uwaga)
suggestibleulegający wpływom
talkermówca, orator \ gaduła, wygadana osoba
talkiefilm dźwiękowy (toki)
talkbackinterkomunikacja
talkativegadatliwy, rozmowny
typecastobsadzać ciągle w tych samych rolach(aktora) \ szufladkować, klasyfikować
typifybyć typowym przykładem(czegoś), stanowić przejaw(czegoś), być uosobieniem(czegoś)
typistmaszynistka, stenotypistka (zajmująca się pisaniem na maszynie)
typewritermaszyna do pisania
typeface/typestylekrój pisma/krój czcionki
typescriptmaszynopis
typewrittennapisany na maszynie do pisania
typical(typykol) typowy \ zwykły, zwyczajny \ charakterystyczny
typically(typyKli) typowo, charakterystycznie \ jak zwykle, zazwyczaj