wordki.pl - nauka słówek
UNIT 12 - Topic vocabulary: Chance
approximateprzybliżony, ogólny (aproxyMyt)
aproximate to sthbyć bliskim czegoś
aproximateszacować
ascribe sth to sbprzypisywać coś komuś (eskrajb)
assignprzydzielać/zadawać/wyznaczać (place, date, money)/zadawać(topic, homework)
assignprzenosić (=send elsewhere), [sth to sb] - przepisywać coś na kogoś
attribute sth to sb/sthprzypisywać coś komuś/czemuś (atryBjut)
attributeatrybut
blowdmuchać, wiać
causeprzyczyna (K ł OZ)/powód/sprawa \ powodować
coincidencezbieg okoliczności (kołInsyDyns)
curse sthprzeklinać (kyEss/kyurs) coś
curseprzekleństwo, klątwa, plaga
deliberatezamierzony, umyślny (deLybret) \ powolny, miarowy
deliberate on/over sthzastanawiać się nad czymś/dyskutować nad czymś
determine sthdecydować o czymś/determinować coś (DiYteermiyn/Diitermin)
determine sthustalać coś/określać coś (DiYteermiyn/Diitermin)
fatelos, przeznaczenie
fluctuateoscylować, wahać się (flakTczuejt/flakczuejt)
foreseeprzewidywać (forSii)
freakfanatyk/dziwak (-czka) /dziwoląg
freakwściec się, oszaleć
gambleryzyko \ uprawiać hazard, ryzykować
gamble on sthstawiać na coś (w hazardzie )
haphazardbezładny, nieuporządkowany \ przypadkowy (hapHazyd/haepHezerd)
hazardzagrożenie, ryzyko \ ryzykować (hazyd/hazyrd)
inadvertentnieumyślny, niezamierzony (iynAdwertynt)
instrumentalinstrumentalny (iynstrumentyl)
jinxurok/czar (dżinks)
jinxedhaving or believed to bring bad luck
likelihoodprawdopodobieństwo
lucky charmtalizman/amulet przynoszący szczęście
meanderzbaczać z tematu (MiAnda/MiAnder)
meanderzakręt (of road, of river) (MiAnda/MiAnder)