wordki.pl - nauka słówek
UNIT 12 - Topic vocabulary: Chance 2
mishapbad luck, unlucky event or accident ( MysHap )
mutatemutować się (miuTejt/mjuDejd)
oddsszanse (the odds are that...)\przeciwności (against all the odds)
pickwybierać, dobierać (words)/zbierać, zrywać (flowers)
pickwybór (take your pick - wybieraj)
take pot luckwybierać w ciemno(choose)\jeść to, co jest(eat)
randomprzypadkowy/losowy (randym/rendem)
at randomlosowo
signznak/znak drogowy/drogowskaz (sajn)
speculate about sthspekulować na temat czegoś (spekiuLejt)
spontaneousspontaniczny (sponTejNjas)
startle sbprzestraszyć kogoś/zaskoczyć kogoś/wstrząsnąć kimś (startyl/stayrdyl)
statisticsstatystyka (statyStyks)
straybłąkać się (strej/streej)
stray from sbodłączyć się od kogoś
stray off courseschodzić z drogi
stray from the pointzbaczać z tematu
straybezpański\zabłąkany
superstitionprzesąd (supeStyszyn/superStyszyn)
transpirewydarzyć się/stać się (transpaya/trenspajer)
transpireokazać się (=come to be known) \ pocić się (=perspire)