wordki.pl - nauka słówek
UNIT 12 - Topic vocabulary: Nature
agriculturerolnictwo (agryKuylcza/agryKulczer)
appreciate sthdoceniać coś (aprisziEjt)
catastrophekatastrofa (kaTAstroFi/kataStrofi)
croproślina uprawna\plon,zbiór
to cropuprawiać\wydawać plon
droughtsusza (drałt)
evacuateewakuować się (ywakiuejt)
exploitwykorzystywać/wyzyskiwać
exploitwyczyn/czyn bohaterski
faminegłód (famyin)
floodzalewać (field), wylewać (river) \ powódź
fossil fuelpaliwo kopalne (fosyl fjul)
global warmingglabalne ocieplenie (glołbal łormyin)
greeneryzieleń (GrinRi)
habitatnaturalne środowisko (habytat)
harvestżniwa, zbiory \ zbierać plony
hurricanehuragan (haryKan/hyuryKejn)
instinctinstynkt (iynstynkt)
natural disasterklęska żywiołowa (naturl dizasta/natuczural dyizaster)
resourceszasoby (rysorsys/risorsys)\pomoce naukowe
resourcezaradność
scarceniewystarczający (sKes/sKers)
to make oneself scarceznikać/ulatniać się (person)
water was scarcebrakowało wody
speciesgatunek (spiszis/spiszys)