wordki.pl - nauka słówek
UNIT 12 - Phrases, patterns nad collocations
betzakład
bet sb sthzałożyć się z kimś o coś
I will bet you 25 PLN that...Założę się z tobą o 25 PLN, że...
bet on sbstawiać na kogoś
bet sth on sbstawiać coś(pieniądze itp) na kogoś
a safe betpewniak (o zakładach)
certainpewny, niezbity, niezawodny (seertyn, syrtyn) \ pewien (jakiś)
for certainna pewno
make certain that...upewnić się, że...
to certain/some extentdo pewnego stopnia
he is certain to agreeon na pewno się zgodzi
take a chance on sthpodejmować ryzyko czegoś (czans/czens)
leave sth to chancepozostawić coś losowi
by chance/by any chanceprzypadkiem (czans/czens-AM)
sb's chances of doing sthszanse kogoś na zrobienie czegoś
chance on sbspotykać kogoś przypadkiem
pure/sheer chanceślepy traf
there's every chancesą spore szanse
there's no chancenie ma szans
by dint of sthdzięki czemuś
disposalpozbycie się/usunięcie/wywóz (dispozyl/dyspołzyal)
at sb's disposaldo czyjejś dyspozycji
bomb disposal expertsaper
at the disposal of sbdo dyspozycji kogoś
find yourself doing sthto become aware of doing sth
find sb doing sthzastawać kogoś robiącego coś
find sth difficult1/2)przychodzić komuś z trudnością 2/2)stwierdzić, że coś jest trudne
find your way1/2)znaleźć właściwą drogę 2/2)znaleźć właściwy sposób