wordki.pl - nauka słówek
UNIT 12 - Phrases, patterns nad collocations 3
natural causesprzyczyny naturalne
the nature of thingsthe usual and expected characteristics of life
by naturez natury
Mother Naturematka natura
second naturesth that is so familiar to sb that it is done without having to think about it
the odds of doingthe chances of sth happening
the odds are that...jest prawdopodobne, że...
the odds are in/against someone's favoursomeone is likely/not likely to succeed
against all the oddswbrew wszelkim przeciwnościom
pour with rainlać (o deszczu)
heavy rainulewny deszcz
reinwaterpogoda deszczowa
be caught in the rainbe outside when it started to rain and don't manage to quickly reach a shelter
risk sth on sthryzykować coś na czymś
risk doing sthryzykować robiąc coś
risk one's liferyzykować własne życie
take a riskpodjąć ryzyko
run the risk of doing sthto do sth although something bad might happen because of it
put sth at risknarazić coś na niebezpieczeństwo
pose a risk to sthstanowić ryzyko dla czegoś
the risk of sthryzyko czegoś
at the risk of doing sthused before you say sth that may seem offensive or stupid
sun oneselfwygrzewać się na słońcu
in the sunna słońcu
sunbatheopalać się
sunlightświatło słoneczne
sunrisewschód słońca
sunshineświatło słoneczne
pose a threat tostanowić zagrożenie
face a threat of sthbyć w obliczu zagrożenia czymś
under threatpod groźbą
threat of sthgroźba czegoś
idle threatpróżna groźba (empty threat)
bomb threatgroźba bombowa
freak weatheranomalia pogodowe
in all weathersniezależnie pod pogody
feel under the weatherczuć się źle
weather forecastprognoza pogody
weatherproofodporny na warunki atmosferyczne