wordki.pl - nauka słówek
UNIT 12 - Word formation 2
favourablypomyślnie
instinctinstynkt / odruch
instinctivelyinstynktywnie
intendzamierzać (coś zrobić)
intentionzamiar, intencja
intendedprzeznaczony, stworzony (dla kogoś)
intentionallycelowo, umyślnie, intencjonalnie
surmountpokonywać trudności, przezwyciężać strach, być na szczycie (wieńczyć)
mountaineeralpinista, wspinacz
mountaneeringalpinistyka
surmountablemożliwy do przezwyciężenia
mountainousgórzysty\niebotyczny (o ogromnym rozmiarze)
mysterytajemnica/tajemniczość
mystifyzadziwiać, nie móc pojąć czegoś
mystificationmistyfikacja, zdumienie
mysterioustajemniczy, zagadkowy
occurzdarzać się, wydarzać się\występować (np. w jakimś rejonie)
recurpowracać(o myśli)/powtarzać się(o problemie)/nawracać(o chorobie)
occurencezdarzenie, wypadek \ występowanie (np. gatunku) \ przykład(np. wybitnego dzieła)
recurrencenawrót (choroby), ponowne wystąpienie czegoś
recurringpowtarzający się(np.sen) \ powracający(np.ból)
recurrentokresowy, cykliczny, powtarzający się
probableprawdopodobny
probabilityprawdopodobieństwo
improbablenieprawdopodobny
probablyprawdopodobnie
riskryzykować, ryzyko
riskyryzykowny, niebezpieczny
seemwydawać się, wyglądać na
seeminglypozornie, na pierwszy rzut oka
threatpogróżka\zagrożenie\groźba
threatengrozić/straszyć/stanowić zagrożenie
threatenedzagrożony\wymierający
threateninglygroźnie, niebezpiecznie
wilddziki
wildernesspustkowie, odludzie \ dzicz, puszcza
wildlifeflora i fauna, dzika przyroda
wildnessdzikość, szaleństwo
wildlydziko\ogromnie (np. lubić kogoś)